Home Tags ซนจีฮยอน นัมจีฮยอน

Tag: ซนจีฮยอน นัมจีฮยอน

จากไอดอล ‘นัมจีฮยอน’ สู่ นักแสดง ‘ซนจีฮยอน’ ❖ ชีวิตบนเส้นทางใหม่ หลัง 4Minute ยุบวง

ซนจีฮยอน ที่ก่อนหน้านี้หลายๆคนรู้จักเธอในชื่อ นัมจีฮยอน ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร @Star1 ถึงการยุติกิจกรรมของวง 4Minute และงานด้านการแสดงของเธอ

Popular Posts

AWorldof-Married-Couple  

Recent Posts