Home Tags STYLENANDA PINK HOTEL

Tag: STYLENANDA PINK HOTEL

STYLENANDA PINK HOTEL เปิดตัวแห่งที่ 2 ของโลก ที่เมืองไทย ใจกลางสยามสแควร์!

เชื่อว่าสายเกาหลีทุกคน คงจะต้องรู้จัก STYLENANDA แบรนด์แฟชั่นและเครื่องสำอาง 3CE ยอดฮิตของเกาหลีกันอย่างแน่นอน ซึ่งได้เปิดตัว STYLENANDA PINK HOTEL ช็อปแรกที่ย่านมยองดง ประเทศเกาหลีใต้ไปเมื่อปีที่ผ่านมา และได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี จนได้มีการประกาศว่าจะเปิดช็อปแห่งใหม่ ซึ่งก็คือ ประเทศไทย นั่นเอง!!

Popular Posts

Flower  

Recent Posts